DNV GL Fuel Fighter

Vår deltakelse i det årlige elbil-løpet Shell Eco-Marathon Challenge regnes med rette for å være kanskje det lengst-varende og mest attraktive miljøteknologi-prosjektet å delta på for norske studenter.
År etter år får vi demonstrert hvordan unge, lysende hoder fra norsk utdannings- og forskningsmiljø kan hevde seg høyt internasjonalt innenfor kombinasjonen ØKOlogi og ØKOnomi!
DNV GL Fuel Fighter regnes som et norsk prosjekt, men vi er glade for og stolte over at så mange utenlandske studenter ved NTNU i Trondheim velger å delta og bidra med arbeidsinnsats og hjernekapasitet. Uten dem ville vi vært mye svakere – sammen står vi sterke!

Bilteknologi – viktigere enn noensinne

Det er mange gode formål vi kan bruke tid, krefter og utvikle ny kompetanse for å forbedre. Vårt student-team velger å arbeide med å utvikle bedre biler med stadig lengre rekkevidde, drevet fremover av kun fornybar energi.
Biler og andre kjøretøy vil fortsatt bli produsert i mange tiår til for å drives av fossilt drivstoff (petroleum og gass). Men det er en konstant fremdrift i utvikling av motorer som kan gå på fornybar bio drivstoff.
Når Norge en vakker dag går tom for fossile olje og gass i Nordsjøen, bør vi være klare til å produsere gass og olje til bilmotorer av planteoljer, trevirke fra skogene våre mm.
Men den mest logiske utviklingen for drift av bilparken vår etter vi går tom for olje og gass, er fornybar elektroenergi fra vannkraft og andre kilder.

Hva er verdien av ingen flere trafikkdrepte og skadde..?

I dag subsidierer norske myndigheter importen av null-utslipp biler med milliarder av kroner i form av momsfritak og bilavgiftsfritak.
Få år frem i tid er Volvo klar med helt ny teknologi som hindrer de nye bilmodellene sine å føre til større personskader og overhode ingen flere dødsfall i trafikken. Alle Volvobiler skal utstyres med slikt sikkerhetsutstyr. Både elektriske biler og bensin/ dieseldrevne.
Tesla og andre bilprodusenter er straks klare med sjølkjørende biler. Myndighetene i både USA, Eu og Norge tilpasser veitrafikklovene for å tillate dette. Når selvkjørende biler dominerer trafikken, særlig i sentrale bystrøk, skal det bli nesten praktisk umulig å skade andre – eller bli skadet selv – i en slik bil.
Norge rammes av gjerne 135 til 200 drepte i trafikken hvert år. I tillegg kommer hundrevis flere folk som årlig lemlestes og kvestes hardt i trafikken. Hvor mange milliarder ville ikke samfunnet tjent på å unngå disse ulykkene? Hva er verdien for alle etterlate å ikke lengre miste noen av sine kjære i trafikken?
Norske myndigheter – og andre land – har en viktig debatt foran seg. Burde vi ikke gi avgiftsfritak på supertrygge biler også, på samme måte som nullutslipp-kjøretøy?
Tør Norge ta kostnaden med å bli det tryggeste landet i verden å kjøre bil?

Oljeselskapet Shell – en logisk arrangør

Det internasjonale oljeselskapet Shell har vært en god og stolt arrangør av de årlige EcoMarathon-utfordringene, hvor student-team fra hele verden møtes med hver sin selvproduserte elbil og tevler mot hverandre.
Hvorfor skulle Shell bry seg om å oppfordre unge hjerner til å utvikle stadig bedre elbiler, spør du kanskje? Er de ikke et fossilt oljeselskap da..?
Svaret er at Shell er smart nok til å tenke fremover. LANGT frem! Til den dagen vi nesten går tom for olje- og gassfelt på kloden vår.
«Hva skal vi vel leve av i Norge den dagen olja tar slutt?» pleier politikerne våre å spørre. Og tenker mest på lakseoppdrett og andre havbruksnæringer.
Man kan også spørre seg: hva skal Shell og Statoil og andre, store olje- og gasselskaper der ute leve av 50 eller 100 år fra nå? Avvikle og oppløse seg selv?
Selvsagt ikke! Aksjonærene og de ansatte har alt å vinne på å videreføre driften. Som et multi-energiselskap. Ikke basert på fossile råvarer, men fornybar energi. Vi skal ikke bli forundret om fremtidens største solcelle-kraftanlegg, bølgekraftanlegg og vindmølleparker eies og drives av dagens tradisjonelle oljeselskaper.
Shell og de andre er eksperter på å utvinne energi og distribuere den verden over. Selvsagt vil de like gjerne kunne gjøre dette med fornybar energi også.