Media

Teamet bak utviklingen av vår egen energigjerrige bil legger fortløpende ut nyheter om prosjektet vårt på https://www.facebook.com/DnvGLFuelFighter/

I tillegg jobber vi alltid aktivt med å markedsføre bilen vår, samarbeidspartnerne og sponsorene våre som bidrar til prosjektet. Vi har fått til en lang rekke medieoppslag hos både lokalaviser, nærradioer, riksdekkende TV og aviser, i nettaviser og hos utenlandske mediehus opp gjennom årene.
Mellom hver gang vi leser og hører om vårt eget FuelFighter prosjekt gleder vi oss over at det stadig er mange andre, gode miljøbil-nyheter der ute fra den norske andedammen, som f.eks :

Momsfritak for EL-biler ut 2020

At Norge har hatt en nærmest eksplosiv salgsutvikling av elektriske biler skyldes at Stortinget i 2013 vedtok bl.a momsfritak og null bilavgifter ved import av nye elbiler. Hensikten var å få ned landets samlede CO2-utslipp fra bilparken, og forbedre luftkvaliteten i særlig storbyene.
Responsen var enorm og opprinnelig satte man en øvre grense ved 50.000 elbiler. Ved utgangen av 2016 hadde vi passert 100.000 nye avgiftsfrie elbiler. Venstresiden klagde over at også mange rikfolk hadde skaffet seg rimelige elbiler (les: Teslaer) med denne ordningen og AP foreslo likegodt at bare billigbiler burde få avgiftsfritak for fremtiden.
Regjeringen skar gjennom og fredet momsfritaket for elbiler helt frem til og med 2020. Norske bilkjøpere kan dermed fortsatt planlegge i ro og mak å gå over til mer miljøvennlige og energieffektive biler i enda noen år.

Flere elbiler enn bensindrevne i 2020?

Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden, heter det så fint. Blant analytikere hersker det nå stor optimisme med tanke på hvor raskt elbilbatteriteknologien forbedres i ytelse og synker i pris. Mediahuset Bloomberg i USA mener det nå er sannsynlig at elbiler blir en reell utfordrer til bensinbiler allerede i 2020.
Prisen for høykapasitets Litium-batterier sank med 65% fra 2010 til 2015. Nye batterier er kraftig forbedret fra forrige utgave. Max kjørelengde etter èn ladning øker med hundrevis av kilometer i radius for hvert år som går. Stadig flere mener at elbiler vil være rimeligere i innkjøp og drift, samt ligge bedre på veien enn tradisjonelle bensinbiler innen utgangen av Trumps presidentperiode.
Verdenslederen Toyota har varslet at de kommer til å masseprodusere elbiler med lang rekkevidde innen 2020, skriverFortune.

Dårlig storbyluftkvalitet – og gode løsninger

Politikerne i Oslo til å bidra til et forsøksprosjekt der tusen nye el-sykler ble subsidiert med inntil 5.000 kroner. Men fortsatt kjører for mange inn og ut av hovedstaden med forurensende bensin- og dieselbiler. Noe som skaper puste- og lungeproblemer for folk som bor og ferdes der.
I Oslo prøver man å redusere problemet med svevestøv ved både å innføre gebyr for å kjøre med piggdekk, samt rett og slett forby dieselbiler å kjøre på enkelte vinterdager hvor luften står stille.
Om flere bilister gikk over til rene, elektriske biler, eller i hvert fall til hybrider med både elektrisk- og bensinmotor, så ville dette unektelig gitt mindre utslipp fra motorene. Luftveisplager skyldes dog ikke bare motoravgasser, men også i stor grad asfalt-svevestøv. Asfalten er logisk nok ekstra utsatt for slitasje under piggdekksesongen i vinterhalvåret.
Alle norske storbyer kan melde om tilsvarende problemer. Trondheim løste sitt svevestøvproblem på en unik måte! Der har de egne «støvsugerbiler» som vakum-renser veinettet for farlig svevestøv. Uansett har de mindre støvutvikling der enn i andre byer.
For mens Oslo og Bergen, f.eks har asfalt med 8 og 11 millimeter brede stener i veidekket, bruker Trondheim store 16 mm stener i asfalten sin! Dette gir en robust asfalt som nesten ikke slites ned, sammenlignet med tradisjonelt veidekke. Eneste ulempen er mer støy fra større steiner, men lungekreft er kanskje et verre helseproblem enn fare for nedsatt hørsel..?

MDG ville sponse elbiler til bygdefolk

Miljøpartiet De Grønne er ikke rare partiet i velgeroppslutning, men de er flinkere enn mange større partier til å få meningene sine ut i media og skape blest og interesse for hjertesaker.
Under forhandlingen om siste Statsbudsjett lanserte MDG et friskt forslag om å gi Husbanken 170 millioner kroner som skulle brukes i distrikts-Norge til bygdefolk som trengte hjelp til å lease seg en elbil. Ideen ble selvsagt nedstemt av de andre partiene, men tanken var vakker.
Tenk bare på hvor idyllisk det kunne vært i utkant-Norge uten støy fra dieseldrevne traktorer på jordene? Kun fuglekvitter og lav susing fra elbiler med høy og poteter i bagasjerommene!
Miljøvernere vil dog ikke ha elkraft, men traktorer drevet av miljøfis på landet! Klarer man å samle opp metan-prompen fra storfe i jordbruket, sparer vi enorme CO2-utslipp og får samtidig en rik tilgang på fornybar energi. Akkurat dette med å resirkulere ku-fjerter kan dog være kinkig å gjennomføre i praksis…