Sponsorer

Det har alltid vært helt avgjørende med solid oppbacking og drahjelp fra gode sponsorer for å kunne delta i dette prosjektet. Universiteter generelt, og NTNU ved Trondheim spesielt, har stilt opp med lærekrefter, kunnskaper og fristilling av at ivrige studenter har fått bidra til bygging av ny elbil som en del av sin utdanningsplan.

Heldigvis har vi i alle år også fått uvurderlig støtte fra kommersielle sponsorer utenfor universitetsmiljøet. For det koster å bygge bedre elbil fra år til år. Det skal skaffes bestemte komponenter og bygges nye deler. Til gjengjeld får våre sponsorer anledning til å markedsføre og profilere seg som støttespiller og potensiell, fremtidig arbeidsgiver overfor Norges ledende, tekniske studentmiljø.

Eksisterende hovedsponsor

Vår nåværende hovedsponsor er Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL). Selskapet er verdens største klasseselskap og sertifiserer alt fra skip og maritime installasjoner, til landbasert industri verden over. DNV GL har sett verdien av å bli assosiert med oppfinnsomheten til det norske Fuel Fighter teamet. I flere år har DNV GL vært en aktiv medhjelper for oss som har designet og laget energi-gjerrige biler basert på bærekraftig og fremtidsrettet teknologi.

Fremtidens sponsorer

Vi er takknemlige for all støtte og bistand til å sikre suksessen med å seire i det internasjonale billøpet Shell Eco Marathon Fuel Challenge.
Naturlige samarbeidspartnere kan være teknologibaserte selskaper som jobber for mer bruk av elektrisitet som energi generelt, og batteridrevne kjøretøy spesielt.
Industriselskaper og produsenter av komponenter og materialer til bruk i ulike skrog og fartøyer kan også være naturlige partnere for oss.
Ja, kanskje en norsk glassfiberbåtprodusent kan få ideer til enda raskere båter som glir lettere gjennom vannet, ved å hjelpe oss å bygge et enda mer aerodynamisk bilkarosseri til fremtidige løp..?

Sponsorer som kan være interesserte i å diskutere et nærmere samarbeid om å bli profilert som støttepartner, kan kontakt oss gjennom linken http://fuelfighter.no/contact-us/

Eller skrive til oss her :

Fuel Fighter Team
Department of Engineering Design and Materials
NTNU
Richard Birkelandsvei 2B,
7491 Trondheim