Eco-Marathon Dream Team

Utdannings- og forskningsmiljøet i Trondheim har vist seg å være det ideelle utgangspunktet for å svare på miljø-utfordringen fra Shell. Her har man klart å samle et team, år etter år, som har videreført tradisjonen og erfaringene fra tidligere, norske EcoMarathon-team.

Det har ikke vært påkrevd å være student ved NTNU i Trondheim, men folk herfra har alltid vært i flertall i teamene som har bygd nye og raskere miljøbil til å konkurrere internasjonalt mot andre, tilsvarende biler.
Vi håper denne tradisjonen fortsetter i mange år til. Da er vi avhengig av fortsatt god rekruttering til prosjektet. Hvilke folk som kan passe til å overta stafettpinnen?
For konkurranseløpet i 2017 består NTNU-teamet av 18 engasjerte studenter, ledet av Bård Carlsen.
Nedenfor følger en gjennomgang av teamet vårt i 2013. Kanskje det er en lignende gjeng – eller totalt forskjellig – som bygger nye biler og kjører for Norge i Eco Marathon de neste tiårene..??

2013-teamet

Den entusiastiske NTNU-gjengen som bygde DNV-bilen og fikk den med i Shell’sEcoChallenge den gangen, hadde russiske Nikita Sinansky som leder av prosjektet. Han studerte allerede prosjektledelse og fikk god bruk for disse kunnskapene der han passet på finansene våre, var administrator og sto for hovedkontakten med Shell Eco Marathon.
Tidlig i arbeidet med ny bil og nytt løp bidro Ulrich Feldinger fra Lingen i Tyskland som gruppens mekaniske designer. Han påtok seg oppgavene med å evaluere selve konseptet, samt lede hele utviklingsprosessen.
Håvard Fadnes fra Bergen og Alice Holm fra Molde var teamets grafiske designere. Syntes du bilen vår så helt rå ut? Den gikk som ei kule med minimal luftmotstand. Vi hadde alle gode ideer for hvordan den burde være; Håvard og Alice var den som fikk det til og tilpasset karosserikomponentene. Mens de jobbet med EcoMarathon-prosjektet studerte de også grafisk design ved NKF.
Bilens miljøvennlige framdrift ble sikret av ingeniørstudentene Jostein Furuseth fra Haddal utenfor Ulstein og Kristoffer Gryte fra Førde. I arbeidet med superbilen vår har Jostein og Kristoffer videreutviklet kontrollsystemene og implementert solcellepanelene i karosseriet.
SiavashNaghdalikhani fra Teheran i Iran studerte bl.a produksjonsledelse ved NTNU og var teamets tekniske leder og systemingeniør. Han tok seg av vår tekniske planlegging, la opp test-kontroller og sørget for at alle krav og regler for deltakelse i Shell’s Eco Marathon-løp ble fulgt.

Magnus Holmefjord fra Fusa hadde rollen som gruppas produksjonssjef og sjefsmekaniker. Han hadde overordnet ansvar for solcelle-panelene og utvikling av bedre hjul. Magnus’ spesialfelt under studiene ved NTNU er produktutvikling og materiallære. Samme studiefelt ved NTNU hadde Fredrik Pettersen fra Gjøvik dette året. Han bidro i teamet med hjuldesignet og utvikling av hvordan bilens karosseri og øvrige ytre skulle fungere rent mekanisk.
Produktutvikling og materiallære var også studievalget ved NTNU for Andreas Severinsen fra Hosle. Ingeniøren var gruppens leder under selve billøpet. I forkant arbeidet han med å forbedre både styringa på bilen, samt støtdemperene.
Victor Pèrez fra Valencia i Spania hjalp også til med solcelle-panelene. Han er elektriker og utdanner seg til ingeniør innen elektro ved NTNU. En annen ingeniørstudent på elektro-linja til NTNU, er John Ola Buøy fra Skaun. Hans hovedbidrag til 2013-teamet var å utvikle en ny og bedre bilmotor.
Men hva hjelper det med en superrask bil om man ikke kan stanse på en trygg måte..? Ruben Masia fra Alcoy i Spania studerer til å bli industri-ingeniør og var den som tok seg av bremsesystemene på bilen dette året.
Det har vært viktig å holde media, publikum, partnere, medelever, sponsorer og andre interesserte orientert om prosjektets fremdrift og resultater. Dette ble godt ivaretatt av Vanja Gjelstenli fra Mo i Rana og Catrine Hovland fra Molde. De to ivaretok rollen som gruppens PR- og mediakontaktpersoner, parallelt med studiene av media, IT og kommunikasjon her ved NTNU.